5aug Het L-1 visum is een goede manier voor kleine of startende overzeese bedrijven om hun activiteiten en diensten uit te breiden naar de Verenigde Staten.

Wat is een L-1 / L-2 visum

L-visa zijn specifiek ontworpen om de behoeften van bedrijfsoverdrachten door bedrijven te vergemakkelijken. Er zijn twee verschillende L-1 visumclassificaties: L1-A en L-1B. Het L-1 visum is een tijdelijk visum waarmee buitenlandse werknemers in de Verenigde Staten mogen werken. De werknemer moet van de afgelopen drie jaar ten minste één jaar hebben gewerkt voor een dochteronderneming, moedermaatschappij, gelieerde onderneming of filiaal van het bedrijf. Het Amerikaanse bedrijf moet een moederbedrijf, dochterbedrijf of zusterbedrijf van het buitenlandse bedrijf zijn. Het L-1 visum kan ook non-profit, religieuze of liefdadigheidsorganisaties omvatten.

Het L-1 Visum

Het L-1 visum is een goede manier voor kleine of startende overzeese bedrijven om hun activiteiten en diensten uit te breiden naar de Verenigde Staten. Dit is voordelig voor kleinere bedrijven omdat het de overplaatsing mogelijk maakt van een zeer bekwame manager of kaderlid die directe kennis heeft van de operaties, waardoor een nieuw filiaal kan worden opgezet in overeenstemming met de doelstellingen van het hoofdkantoor van het bedrijf. Aangezien het USCIS L-visumaanvragen van minder bekende bedrijven echter nauwlettender zal onderzoeken, wordt professioneel overleg met een ervaren immigratieadvocaat sterk aanbevolen voor dit soort kleine bedrijven.

L-1 visa kunnen ook gebruikt worden door multinationale bedrijven. Wanneer een multinationaal bedrijf een nieuwe markt aan het ontwikkelen is in een ander land, kan het noodzakelijk worden om enkele werknemers met gespecialiseerde kennis te laten werken in het nieuw opgerichte kantoor. Bovendien kunnen dergelijke bedrijven een beleid voeren van internationale roulatie van leidinggevend personeel om ervoor te zorgen dat al het personeel op sleutelposities binnen een bedrijf gelijke kansen heeft om carrière te maken wanneer er een geschikte positie vrijkomt op een willekeurige plaats in de wereld.

De kruisbestuiving van ideeën tussen hooggeplaatste werknemers en leidinggevenden versterkt het concurrentievermogen van een onderneming; deze uitwisseling resulteert vaak in innovatie die van essentieel belang is voor de reputatie en de ontwikkeling van een onderneming. Een regelmatige roulatie van sleutelpersoneel verbetert en verzekert uniformiteit van dienstverlening en procedures binnen de onderneming op mondiaal niveau.

L-1A visum: Intra-company Transferee Executive of Manager

L-1(A)-visa zijn bedoeld voor binnen een onderneming overgeplaatste personen die in de Verenigde Staten komen werken. De aanvrager van het L-1A visum moet een manager of executive van de buitenlandse onderneming zijn.

De houder van het L-1A visum moet gedurende minstens één jaar van de voorbije drie jaar ononderbroken in een leidinggevende of managementfunctie voor de buitenlandse onderneming op een overzeese locatie tewerkgesteld zijn geweest. Het L-1A visum laat een bedrijf dat momenteel geen vestiging in de V.S. heeft toe een kaderlid of manager naar de Verenigde Staten te sturen om een bedrijf in de V.S. op te richten.
De maximale duur van het L-1A visum is zeven jaar. Het L-1A visum wordt in eerste instantie verleend voor één jaar voor een nieuwe onderneming in de VS of voor drie jaar voor een onderneming in de VS die meer dan één jaar bestaat, met verlengingen in stappen van twee jaar, waarbij het totale verblijf niet langer dan zeven jaar mag duren.
Het L-1A visum is een dual intent visum, wat betekent dat de houder van het L visum aan de Amerikaanse overheid kan laten weten dat hij of zij van plan is om uiteindelijk het permanente burgerschap aan te vragen. Veel andere soorten zakenvisa, zoals de E1- en E2-verdragsvisa, zijn tijdelijke visa en zullen worden geweigerd als de aanvrager bekendmaakt dat hij of zij van plan is permanent in de V.S. te verblijven.
Het L-1A visum is flexibel. De houder mag heen en weer reizen tussen zijn of haar thuisland en de Verenigde Staten. In tegenstelling tot andere soorten visa is de houder niet verplicht in de Verenigde Staten of in het buitenland te wonen en mag hij tussen de twee landen reizen.
De houder van een L1-visum mag zijn of haar echtgenoot naar dit land laten overkomen met een L2-visum. Het L2-visum is ook een dual intent visum. De houder van het L2-visum mag in de Verenigde Staten werken met een Employment Authorization Document (EAD) en de duur van het L2-visum is dezelfde als voor de houder van het L1-visum.
Indien de houder van een L-1A visum zijn of haar status wenst aan te passen van een tijdelijk visum naar een permanent visum, kan hij of zij een EB-1C visum aanvragen voor een permanente green card status. De aanvrager van het EB-1C visum kan ook zijn of haar echtgeno(o)t(e) en kinderen sponsoren voor permanente immigratie. Een arbeidscertificaat is niet nodig voor de L-1A aanvrager die de EB-1C aanvraagt, wat een aanzienlijke tijd- en geldbesparing oplevert.

Wat Is Voor Jou De Beste Oplossing?

We helpen je graag met persoonlijk advies.

L-1B visa: Intracompany Transferee Gespecialiseerde Kennis

L-1B visa zijn bedoeld voor professionele werknemers met gespecialiseerde kennis. Bedrijven die momenteel geen vestiging in de Verenigde Staten hebben, kunnen het L-1B visum gebruiken om een werknemer met gespecialiseerde kennis over te laten komen om een nieuw bedrijf te helpen oprichten.
Bedrijven die momenteel een kantoor hebben in de VS kunnen het L-1B visum gebruiken om een werknemer met gespecialiseerde kennis over te laten komen om het huidige bedrijf te helpen met bedrijfseigen kennis over een product van het bedrijf. De maximale duur van het L-1B visum is vijf jaar. Gewoonlijk wordt het L-1B visum afgegeven voor drie jaar met een verlenging van twee jaar.
Het L-1B-visum is een dual intent visum, wat betekent dat de houder van het visum kan verklaren dat hij of zij de intentie heeft om uiteindelijk Amerikaans staatsburger te worden. De houder van een L1-visum mag zijn of haar echtgenote naar dit land laten overkomen met een L2-visum. Het L2-visum is ook een dual intent visum. De houder van het L2-visum mag in de Verenigde Staten werken met een Employment Authorization Document (EAD) en de duur van het L2-visum is dezelfde als voor de houder van het L1-visum.
Het L-1B-visum is flexibel. De houder mag heen en weer reizen tussen zijn of haar thuisland en de Verenigde Staten. In tegenstelling tot andere soorten visa is de houder niet verplicht in de Verenigde Staten of in het buitenland te wonen en mag hij tussen de twee landen reizen.
Een vreemdeling met de L-1B-status kan een Green Card als geschoolde werknemer aanvragen, waarvoor een goedgekeurde arbeidsvergunning nodig is. Indien de omstandigheden het toelaten, kan hij/zij een aanvraag indienen onder de categorieën EB-1(a), EB-1(b), of NIW, waarvoor geen arbeidscertificaat vereist is. De aanvrager van permanente immigratie kan ook zijn of haar echtgenoot en kinderen sponsoren.

Global L-1 Visum

Het “L-1 Blanket Petition Program” stelt grote multinationale ondernemingen en frequente gebruikers van de L-1 visumcategorie in staat om van de overheid één goedkeuring te krijgen om een bepaald aantal werknemers naar de Verenigde Staten over te brengen, in plaats van voor elke werknemer een afzonderlijke aanvraag in te dienen.
De L-1 houder moet de Verenigde Staten gedurende minstens één jaar verlaten en moet voor een buitenlandse vestiging van het Amerikaanse bedrijf werken alvorens opnieuw een L visum kan worden aangevraagd.
Een voltijdse tewerkstelling is niet vereist om de L-visumstatus te behouden, maar de werknemer “moet op regelmatige en systematische basis een aanzienlijk deel van zijn tijd besteden” aan het bedrijf terwijl hij in de V.S. is. Hoewel de L1-visumhouder voltijds in dienst moet zijn van het bedrijf, hoeft de buitenlandse werknemer niet noodzakelijk voltijds in de V.S. te werken. De buitenlandse werknemer mag zijn werk verdelen tussen de VS en zijn thuisland.

L-2 Visum

De houder van een L1-A of L1-B visum mag zijn of haar echtgenote naar dit land laten overkomen met een L2 visum. Het L2-visum is ook een dual intent visum. De houder van het L2-visum mag in de Verenigde Staten werken met een Employment Authorization Document (EAD) en de duur van het L2-visum is dezelfde als de duur van het L1-visum.

Informatie Aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Visa opties en procedures.

Naam(Vereist)
Kan je kort uitleggen wat voor visum traject je wilt opstarten?

Tags:
Webredactie

Het team van de Van Holland Group helpt ondernemers, die hun producten of diensten willen verkopen in de Verenigde Staten. Met onze kantoren in Baarn NL, Miami & Cape Coral Florida en Houston Texas in Amerika plus een HUB netwerk in alle 50 staten zijn wij de No1 USA Specialist. - Onderzoek - Exportadvies - Inc Registreren - Begeleiding - We helpen je van A tot Z. Van de eerste marktverkenning, partner-search, company formation tot het opzetten van een complete sales- & marketing organisatie.

Aankomende evenementen

EMPOWERING INTERNATIONAL ENTREPRENEURS

Disclaimer: We geven geen juridisch advies en dit is ook geen juridisch document. Raadpleeg een advocaat om meer te weten te komen over de specifieke wettelijke vereisten per staat en land.

Scroll to top