16nov Met een EB-5 investeerdersvisum kan een buitenlandse investeerder een permanente green card krijgen door te investeren in onroerend goed dat banen creëert

Wat is een EB-visum

EB-1 Visum

Een buitenlandse burger kan een EB1 visum aanvragen. Als het USCIS de aanvraag goedkeurt, kunnen de buitenlandse burger en zijn of haar echtgeno(o)t(e) en kinderen een permanente verblijfskaart krijgen en na vijf jaar het staatsburgerschap aanvragen.

Er zijn drie categorieën EB1-visa waarvoor de buitenlandse burger een aanvraag kan indienen:

 1. Buitengewone bekwaamheid
 2. Uitmuntende professoren en onderzoekers
 3. Multinationale managers of leidinggevenden

1) Buitengewone Bekwaamheid

Om in aanmerking te komen voor een EB1 visum als “vreemdeling van buitengewone bekwaamheid”, moet de aanvrager bewijzen dat hij of zij een buitengewone bekwaamheid heeft in de wetenschappen, kunsten, onderwijs, zakenwereld of atletiek. De aanvrager moet aantonen dat zijn of haar prestaties op zijn of haar vakgebied zijn erkend. Een kandidaat moet bewijzen dat hij of zij aan drie van de tien onderstaande criteria voldoet:
 • Ontvangstbewijs van mindere nationaal of internationaal erkende prijzen of onderscheidingen voor uitmuntendheid
 • Lidmaatschap van verenigingen op het vakgebied die uitmuntende prestaties van hun leden eisen
 • Gepubliceerd materiaal over de aanvrager in professionele of belangrijke vakpublicaties of andere belangrijke media
 • Bewijs dat de aanvrager gevraagd is om het werk van anderen te beoordelen, hetzij individueel of in een panel
 • Originele wetenschappelijke, geleerde artistieke, sportieve of zakelijke bijdragen van de aanvrager die van grote betekenis zijn voor het vakgebied
 • Auteurschap van geleerde artikelen in professionele of grote vakpublicaties of andere grote media
 • Werk tentoongesteld op artistieke tentoonstellingen of vitrines
 • Vervulling van een leidende of kritische rol in vooraanstaande organisaties
 • Aanvrager verdient een hoog salaris of een andere aanzienlijk hoge beloning in vergelijking met anderen in het vakgebied
 • Commercieel succes in de uitvoerende kunsten
Als de buitenlandse burger niet aan drie van de hierboven vermelde vereisten voldoet, kan hij of zij een eenmalige prestatie, zoals een Pulitzerprijs, Oscar, Olympische medaille, enz. in de plaats stellen. Een werkgever hoeft een vreemdeling van buitengewone geschiktheid niet te sponsoren. De buitenlander kan zijn of haar eigen petitie indienen. USCIS stelt geen limiet aan het aantal visa dat in deze categorie wordt afgegeven.

2) Uitmuntende professoren en onderzoekers

Uitmuntende professoren en onderzoekers moeten blijk geven van internationale erkenning op een bepaald academisch gebied. De aanvrager van een EB1 visum moet drie jaar ervaring hebben met lesgeven of onderzoek op dat academische gebied. Bovendien moet de aanvrager de Verenigde Staten binnenkomen om een tenure track onderwijspositie of een vergelijkbare onderzoekspositie aan een universiteit te bekleden.

De buitenlandse staatsburger moet bewijzen overleggen van ten minste twee van de volgende criteria:

 • Ontvangstbewijs van belangrijke prijzen of onderscheidingen voor buitengewone prestaties
 • Lidmaatschap van verenigingen die van hun leden verlangen dat zij blijk geven van uitstekende prestaties
 • Gepubliceerd materiaal in professionele publicaties geschreven door anderen over het werk van de vreemdeling op academisch gebied
 • Deelname, hetzij aan een panel of individueel, als beoordelaar van het werk van anderen op hetzelfde of een verwant academisch gebied, originele wetenschappelijke of academische onderzoeksbijdragen op het gebied
 • Auteurschap van geleerde boeken of artikelen (in geleerde tijdschriften met een internationale verspreiding) op het vakgebied
De werkgever van de aanvrager moet een I140-petitie indienen om de werknemer te sponsoren. Als USCIS de petitie goedkeurt, kunnen de werknemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e) en kinderen een permanente verblijfsvergunning krijgen. USCIS stelt geen limiet aan het aantal visa dat in deze categorie kan worden afgegeven.

3) Multinationale managers of leidinggevenden

De werkgever moet de aanvrager gedurende ten minste één jaar in de loop van de laatste drie jaar buiten de Verenigde Staten in dienst hebben gehad. De werknemer moet de Verenigde Staten binnenkomen om zijn dienstverband bij deze werkgever voort te zetten. Bovendien moet de werknemer als manager of kaderlid bij de werkgever, een filiaal of een dochteronderneming hebben gewerkt. Alleen een Amerikaanse werkgever kan een werknemer in deze categorie sponsoren. De werkgever moet het bedrijf gedurende ten minste een jaar hebben geëxploiteerd als filiaal, dochteronderneming of hetzelfde bedrijf dat de persoon in het buitenland in dienst had. USCIS stelt geen limiet aan het aantal visa dat in deze categorie wordt afgegeven.

EB-2 Visum

Een buitenlandse burger kan een Employment-Based Immigrant Visa, Second Preference Category, of EB2 visum aanvragen. Als het USCIS de aanvraag goedkeurt, kunnen de buitenlandse burger en zijn of haar echtgeno (o)t(e) en kinderen permanente verblijfskaarten krijgen en na vijf jaar het staatsburgerschap aanvragen.

Er zijn drie categorieën EB2-visa waarvoor de buitenlandse burger een aanvraag kan indienen:

 1. Advanced Degree (gevorderde graad)
 2. Exceptional Ability (uitzonderlijk vermogen)
 3. National Interest Waiver (vrijstelling van nationaal belang)

1) Advanced Degree (Gevorderde graad)

Een werkgever moet een werknemer sponsoren voor een EB2 visum waarvoor een gevorderde graad vereist is. De Amerikaanse regering beperkt het aantal goedgekeurde visa in deze categorie tot ongeveer 40.000 per jaar. Bovendien beperkt de regering het aantal immigranten per land. Inwoners van China, India, de Filippijnen en Mexico krijgen meestal te maken met lange wachttijden wanneer zij dit visum aanvragen. Andere landen hebben dat niet.
De beschikbare job moet een gevorderde graad of relevante werkervaring vereisen. De aanvrager mag een masterdiploma hebben (of een buitenlands equivalent) of een bachelordiploma plus vijf jaar werkervaring.
Alvorens een I140 Employment Based Petition in te dienen, moet een werkgever gewoonlijk twee voorafgaande aanvragen indienen. Ten eerste moet de werkgever een Prevailing Wage Determination indienen en de buitenlandse werknemer een minimumloon aanbieden dat overeenkomt met het bedrag dat in de Prevailing Wage Determination is vastgesteld. Ten tweede moet de werkgever een “Foreign Labor Certification” verkrijgen, een proces waarbij de regering verklaart dat er niet genoeg gekwalificeerde Amerikanen zijn om de baan uit te voeren. Voor bepaalde beroepen is geen “Labor Certification” nodig, maar voor de meeste wel. De echtgenoot en het kind van de werknemer komen ook in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning als de werknemer wordt goedgekeurd.

2) Exceptional Ability (Uitzonderlijk vermogen)

De aanvrager moet aantonen dat hij of zij beschikt over een uitzonderlijke begaafdheid in de wetenschappen, kunsten of bedrijfskunde. Onder buitengewone bekwaamheid wordt verstaan “een mate van deskundigheid die aanmerkelijk hoger is dan in de wetenschappen, kunsten of bedrijfskunde gebruikelijk is”.
Een werkgever moet een werknemer in deze categorie sponsoren. De meeste aanvragers in deze categorie hebben een doctoraatsdiploma. De overheid vereist zowel een arbeidscertificaat als een loonvaststelling, tenzij wordt afgezien van een arbeidscertificaat.

Een aanvrager moet ten minste drie van de hieronder vermelde criteria bewijzen:

 • Officieel academisch dossier waaruit een graad, diploma, certificaat, of soortgelijke onderscheiding van een hogeschool, universiteit, school, of andere instelling van onderwijs met betrekking tot het gebied van uitzonderlijke bekwaamheid blijkt
 • Brieven ter staving van ten minste 10 jaar voltijdse ervaring in het beroep
 • Beroepsvergunning
 • Salarisgeschiedenis waaruit de uitzonderlijke bekwaamheid van de aanvrager blijkt
 • Lidmaatschap bij een beroepsvereniging(en)
 • Erkenning voor prestaties en belangrijke bijdragen aan de bedrijfstak of het vakgebied van de aanvrager door vakgenoten, overheidsinstanties, beroeps- of bedrijfsorganisaties
 • Andere vergelijkbare bewijzen van geschiktheid zijn ook aanvaardbaar

3) National Interest Waiver (Vrijstelling van nationaal belang)

De vereisten voor National Interest Waiver zijn vergelijkbaar met die voor kandidaten met buitengewone capaciteiten.

De aanvrager moet aan ten minste drie van de volgende criteria voldoen:

 • Officieel academisch dossier waaruit een graad, diploma, certificaat, of soortgelijke onderscheiding van een hogeschool, universiteit, school, of andere instelling van onderwijs met betrekking tot het gebied van uitzonderlijke bekwaamheid blijkt
 • Brieven ter staving van ten minste 10 jaar voltijdse ervaring in het beroep
 • Beroepsvergunning
 • Salarisgeschiedenis waaruit de uitzonderlijke bekwaamheid van de aanvrager blijkt
 • Lidmaatschap bij een beroepsvereniging(en)
 • Erkenning voor prestaties en belangrijke bijdragen aan de bedrijfstak of het vakgebied van de aanvrager door vakgenoten, overheidsinstanties, beroeps- of bedrijfsorganisaties
 • Andere vergelijkbare bewijzen van geschiktheid zijn ook aanvaardbaar
In tegenstelling tot de categorie voor buitengewone geschiktheid, hoeven aanvragers van een National Interest Waiver geen arbeidscertificaat te verkrijgen. De aanvragers moeten aantonen dat van de noodzaak van een arbeidscertificaat kan worden afgezien omdat dit in het belang van de Verenigde Staten is.
De meeste goedgekeurde aanvragen in deze categorie hebben betrekking op de wetenschap, en de meeste aanvragers hebben een doctorstitel. Aanvragers in deze categorie kunnen hun eigen I140 Employment Based Petition indienen. Zij hebben geen werkgever nodig om hen te sponsoren. De echtgeno(o)t(e) en kind van de aanvrager komen in aanmerking voor permanent verblijf als de aanvrager wordt goedgekeurd.

EB-5 Investeringsvisum

Met een EB-5 investeerdersvisum kan een buitenlandse investeerder een permanente green card krijgen door te investeren in onroerend goed dat banen creëert en de Amerikaanse economie ten goede komt.

Vereisten voor EB-5 visum

Het minimum investeringsbedrag om in aanmerking te komen voor een EB-5 visum is momenteel onderwerp van een rechtszaak. De bedragen variëren van $500.000 tot $1.800.000,00, afhankelijk van de resultaten van de rechtszaak.
De gebruikte activa moeten afkomstig zijn uit een wettig fonds. Legitieme fondsen zijn onder andere contant geld, aandelen en onroerend goed. De investeerder kan geen geld uit illegale bronnen gebruiken.
Behalve in het geval van een regionaal centrumvennootschap moeten investeerders deelnemen aan het operationele beheer van de onderneming waarin wordt geïnvesteerd. Aan deze eis kan worden voldaan door een leidende positie in te nemen, deel te nemen aan het besluitvormingsproces of commanditair vennoot te zijn in een LLP. In sommige gevallen kan van de deelnemingsvereiste worden afgezien.
De investeerder moet aantonen dat hij of zij ten minste 10 directe of indirecte arbeidsplaatsen heeft.

Voordelen van EB-5 visa

Het EB-5 visum biedt een permanente green card en een weg naar het Amerikaanse staatsburgerschap. Het is niet tijdelijk. Door het relatief lage aantal mensen dat het EB-5 visum aanvraagt, zijn de verwerkingstijden relatief snel.

Informatie Aanvragen

Vraag vrijblijvend informatie aan over Visa opties en procedures.

Naam(Vereist)
Kan je kort uitleggen wat voor visum traject je wilt opstarten?

Tags:
Webredactie

Het team van de Van Holland Group helpt ondernemers, die hun producten of diensten willen verkopen in de Verenigde Staten. Met onze kantoren in Baarn NL, Miami & Cape Coral Florida en Houston Texas in Amerika plus een HUB netwerk in alle 50 staten zijn wij de No1 USA Specialist. - Onderzoek - Exportadvies - Inc Registreren - Begeleiding - We helpen je van A tot Z. Van de eerste marktverkenning, partner-search, company formation tot het opzetten van een complete sales- & marketing organisatie.

Aankomende evenementen

EMPOWERING INTERNATIONAL ENTREPRENEURS

Disclaimer: We geven geen juridisch advies en dit is ook geen juridisch document. Raadpleeg een advocaat om meer te weten te komen over de specifieke wettelijke vereisten per staat en land.

Scroll to top