Bij een marktverkenning worden specifieke vragen over starten in Florida beantwoord

54%

Van de potentiële export partners doet online research

Voorbereidend Onderzoek

USA Marktverkenning

Wat zijn jouw kansen om succesvol zaken te doen in de Verenigde Staten?

Zie je voor jouw bedrijf kansen in de markt in de Verenigde Staten en wil je deze strategisch en optimaal benutten? Dan is het zaak om  eerst zeker te weten dat de Amerikaanse markt bij je bedrijf past.

Ondernemers zijn blij met een marktverkenning omdat ze hiermee meerdere scenario’s  kunnen uitproberen. Ook toont het aan welk specifiek plan de naald echt laat bewegen.

document-01
Duidelijke ROI

Vooraf bepalen we de meetpunten van de  marktverkenning in de VS

skills (1)
Launching Customer

Hoeveel “Leads To Order” mag je verwachten volgens de prognose?

Marktverkenning en een stappenplan

Misschien heb je al eens een onderzoek laten uitvoeren door een stagiair maar ben je op zoek naar een verdiepingsslag. Specifieke antwoorden op specifieke vragen. Voordat wij een marktverkenning op maat gaan samenstellen, is het belangrijk om te weten met welke vragen je zit. Deze vragen kunnen gaan over:

  • is Florida de staat waar je kunt gaan starten met het verkopen van je dienst of product
  • wat zijn de voordelen van Florida t.o.v. andere staten
  • welke partijen, partners en organisaties een rol kunnen spelen
  • toetsing bij de Florida Better Bureau of Business
  • introductie bij lokale partners en/of overheidsinstanties zoals EDO (Economic Development Office)

Heb je antwoord gekregen op alle vragen en is daaruit naar voren gekomen dat er markt is voor jouw product of dienst in de Verenigde Staten? Dan is er een aantal mogelijkheden. Eerst stellen we samen een stappenplan op zodat je weet hoe je nu verder moet. Van Holland Group kan je bij alle stappen assisteren.

  • Als je gebruik gaat maken van een partner of verkoopkantoor zullen er bepaalde restricties en voorwaarden opgesteld moeten worden door een advocaat.
  • Voordat je een Amerikaanse Inc. kan gaan oprichten zal je een vestigingsadres in de VS moeten hebben.
  • Om zaken te kunnen doen zal er een tax number bij de IRS (Amerikaanse belastingdienst) moeten worden aangevraagd.

Marktentree Voucher Specialist Business Development USA

Wat is een marktverkenning en wat krijg je dan?

Met jouw bedrijf een nieuwe markt betreden is natuurlijk een ontzettend grote stap. In aanloop naar productontwikkeling is het belangrijk om de markt waar je in gaat acteren in kaart te brengen. Maar hoe pak je dat goed aan? Wat zijn je sterke punten? Welke markten bieden kansen? En wat moet je doen om die kansen te benutten? Marktonderzoek geeft duiding en richting voor jouw bedrijf. Er wordt gewerkt aan een concreet marktonderzoeksrapport dat jou helpt met het succesvol betreden van de buitenlandse markt.

Om goed van slag te gaan is het allereerst belangrijk dat je het verschil kent tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek, zodat je hier in de juiste keuze voor jouw bedrijf kunt maken.

Kwaliteit

Kwalitatief marktonderzoek kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel open vragen, het voorleggen van die vragen aan een kleine doelgroep en methodes van dataverzameling als open interviews, groepsdiscussies of focusgroep sessies. Het is onderzoek waarbij diep op de materie wordt ingegaan en de deelnemer wordt uitgedaagd om open en eerlijk te vertellen wat hij of zij vindt. Het zijn onderzoeken waarbij veel ruimte is voor hoor en wederhoor en per respondent veel gegevens worden verzameld. En waarbij het aantal deelnemers beperkt is.

Kwantiteit

Bij kwantitatief marktonderzoek gaat het juist om het vergaren van gegevens van grotere groepen mensen, om het stellen van gesloten vragen en om het kunnen doen van uitspraken die van toepassing zijn op de gehele (onderzoeks)populatie.
Bij dergelijke onderzoeken kan uiteraard gekozen worden voor het houden van interviews, waarbij hoofdzakelijk gesloten vragen worden gesteld. Andere manieren van dataverzameling zijn telefonisch onderzoek of online onderzoek. Ook kunnen kwantitatieve analyses uitgevoerd worden op bestaande databestanden, zoals een consumentendatabase.

Haalbaarheid

Nadat jij jouw soort marktonderzoek hebt gekozen, wordt er gekeken naar de haalbaarheid van jouw project. Zo wordt er antwoord op de hoofdvraag; zit er genoeg potentie in de markt om mijn product of dienst te lanceren, gegeven. Door middel van een conceptonderzoek met een panel wordt dit aan de hand van de beleving van de potentiële doelgroep getoetst.

De wensen en behoeften van de klanten worden in kaart gebracht, de grote van de markt, maar er wordt ook naar de acceptatie grens van nieuwe producten gekeken. Op deze manier wordt in jouw marktonderzoeksrapport duidelijk hoe de doelgroep er precies uit ziet en welke elementen uit uw propositie hierin van doorslaggevend belang zijn.

 

Andere factoren

Uiteraard is dit niet alles wat jij kunt vinden in jouw marktonderzoeksrapport. Naast het focussen op jouw potentiele doelgroep, is het namelijk ook van noodzaak om de laatste wet- en regelgeving te onderzoeken en te kijken naar maatschappelijke kwesties als luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en vergrijzing. Zo heb je uiteindelijk door jouw marktonderzoeksrapport een goed beeld over jouw potentiele markt en kun je zonder kopzorgen aan de slag als succesvolle ondernemer in het buitenland! Het kan uiteraard ook zijn dat de cijfers in het rapport voor jou tegenvallen, en je besluit een andere markt te benaderen.

Ben jij geïnteresseerd in het opstellen van een marktonderzoeksrapport? Lees dan vooral verder!

Voorbeelden

Je hebt vast wel eens Shark Tank of Dragons Den gezien. In de pitch hoor je dan vaak “we willen met de investering gaan groeien in het buitenland”. Uiteraard is Amerika dan vaak op de lijst van landen waar die groei moet gaan plaatsvinden. Met meer dan 330 miljoen inwoners lijkt het een interessante markt.

Maar zitten ze nu echt op jouw product of dienst te wachten? En voldoe je wel aan alle wet en regelgeving? In de theorie van een goed export- of internationaliseringsplan kom je altijd het woord “Launching Customer” tegen. Wie is jouw Early Adopter en hoe kan je beter een marktentree voorbereiden?

Samen met onze adviseurs bekijken we de kansen en brengen diverse scenario’s in kaart. Wil je uiteindelijk een dealer netwerk, agenten of kies je voor een sales organisatie zonder tussenpersonen. Door dit soort varianten vooraf uit te werken kan je een betere keuze maken.

Bureau-onderzoek?

Een marktverkenning van de Van Holland Group gaat verder dan bureau-onderzoek. Wij beschikken over een netwerk van ervaringsdeskundigen in jouw branche. Want als je bureau-onderzoek mag geloven, is de windmolen markt in Nederland zeer interessant. Terwijl iedere Nederlander weet dat deze markt is voorbehouden aan een handjevol partijen die de grote overheidscontracten uitvoeren.

Zo werkt het in de USA ook. Je hebt mensen nodig die hier de markt kennen en beschikken over ervaring. Wat biedt de markt? Hoeveel aanbieders zijn er? Wat zijn marktconforme prijzen? Is de potentie niet te groot, of juist te klein voor de markt? Kan jouw Nederlandse productielijn levering wel aan?

marktverkenning export hulp advies

Veldonderzoek

Iedereen heeft een prachtige website. Maar soms wil je toch gewoon even echt binnenkijken. Niet alles is via Google te vinden en van achter je bureau te ontdekken. Een voorbeeld van  informatiebronnen buiten de deur zijn beurzen. Een uitgelezen kans om met innovatieve partijen in gesprek te komen. Gesprekken met marktpartijen die een indruk geven van de mogelijkheden voor jouw nieuwe kanaal.

Marktverkenning USA & Subsidie

Denk jij dat in de VS de beste kansen liggen voor jouw product of dienst? Wil je graag eerst een verkenning doen en onderzoeken op welke manier je deze markt het beste kunt betreden? Neem contact op voor een vrijblijvende intake.

Eerste stappen op de markt

De Van Holland Group BV is Amerika specialist en helpt je de eerste stappen te zetten om zaken te doen in de Verenigde Staten. We introduceren je bij lokale netwerken en brengen in kaart wat er nodig is om een Inc. te starten. De Van Holland Group adviseurs denken graag met je mee en geven persoonlijk advies bij jouw internationale plannen.

Plan een video-call met Stephan. Samen onderzoeken we dan  nauwgezet of een grondige marktverkenning, die volledig afgestemd is op jouw unieke situatie, niet alleen van toepassing kan zijn maar tevens uitermate vruchtbaar kan uitpakken, waarbij bovendien de mogelijkheid openligt dat je voor eventuele financiële ondersteuning middels € 2500 SIB-Subsidie in aanmerking komt.

Annette
Stephan Van De Wall
CSO Chief Strategy Officer - Marketentry Specialist

EMPOWERING INTERNATIONAL ENTREPRENEURS

Disclaimer: We geven geen juridisch advies en dit is ook geen juridisch document. Raadpleeg een advocaat om meer te weten te komen over de specifieke wettelijke vereisten per staat en land.

Scroll to top