18sep DHI subsidie aanvragen. De Van Holland Group helpt je graag samen met een onafhankelijke subsidie specialist de aanvraag in te dienen bij de RVO.

Wil jij als Nederlandse mkb-onderneming gaan investeren in het buitenland? Wil jij succesvol internationaliseren op de Amerikaanse markt? Dan kun je DHI-subsidie aanvragen via de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI). We helpen je graag met de officiële aanvraag.

DHI staat voor ‘subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten’. Deze regeling steunt Nederlandse ondernemingen om succesvol te zijn op buitenlandse markten. Je kunt voor drie typen projecten subsidie aanvragen:

DHI Demonstratieproject

Je demonstreert een technologie, kapitaalgoed of dienst die je bedrijf aanbiedt op een buitenlandse markt. Met de demonstratie toon je de toegevoegde waarde en toepasbaarheid aan voor meerdere partijen, onder lokale omstandigheden in een reële praktijks situatie (geen tentoonstelling of beurspresentatie). Je krijgt tot 50% van de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten vergoed. Het maximum-subsidiebedrag is 200.000 euro.

DHI Haalbaarheidsstudie

Voer jij een haalbaarheidsonderzoek uit voor een geïnteresseerde buitenlandse klant? Deze klant overweegt te investeren in een technologie, kapitaalgoed of dienst van jouw bedrijf. Met het resultaat van de studie kan de beoogde klant een investeringsbesluit nemen. Jouw studie is dus gericht op de technische en financiële haalbaarheid. Denk aan technische toepasbaarheid en specificaties, lokale wensen en omstandigheden, terugverdientijd en financierbaarheid. Je krijgt tot 50% van de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten vergoed. Het maximum-subsidiebedrag is 100.000 euro.

In normaal Nederlands:
Jouw product is super uniek, bestaat nog niet in Amerika en je bent bereid tijd en moeite te steken in de subsidie aanvraag.

DHI Voorbereidingsproject voor investeringen

Je doet onderzoek naar een voorgenomen investering door jouw bedrijf in een buitenlandse markt. Denk hierbij aan plannen voor een buitenlandse productiefaciliteit. Met het onderzoek bekijk je of de investering technisch en financieel haalbaar is. Je kunt tot 50% van de projectkosten vergoed krijgen als subsidie. Het maximale subsidiebedrag is 100.000 euro.

Extra subsidie voor ‘groene’ DHI-projecten

Vanaf 15 januari 2024 is er extra financiering mogelijk voor DHI-projecten die bijdragen aan vergroening. Voor deze projecten is het maximale subsidiepercentage 70% van de projectkosten die in aanmerking komen voor subsidie.

Voor wie is DHI?

Je kunt DHI aanvragen als jouw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Een Nederlands mkb of een mkb uit het Caribische deel van het Koninkrijk met minimaal drie werknemers in dienst (inclusief directie).
  • Een gemiddelde jaaromzet van minstens 100.000 euro over de drie jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
  • Eigen exportproducten en plannen voor buitenlandse investeringen.

DHI-subsidie aanvragen

Wil je DHI-subsidie aanvragen? Dan nemen we graag een QuickScan met je door. Deze QuickScan aanvragen doe je samen met de Van Holland Group en een onafhankelijke subsidie aanvraag specialist. Let op: de kosten hiervoor bedragen € 5000.-

Op basis daarvan zal subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordelen of je plan binnen het DHI-programma past. Met het (niet-bindende) advies kun je beslissen of je een aanvraag wilt indienen. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat goede projecten subsidie ontvangen zolang het (jaar)budget toereikend is.

Je kunt de subsidie aanvragen zolang er budget beschikbaar is.

Meer weten?

Er is weer nieuw DHI budget beschikbaar!

Wil je gebruik maken van DHI? Aanvragen worden behandeld op basis van ‘first come, first served’.

Dus wacht niet af, want wie het eerst komt, het eerst maalt! Onze specialisten zijn er om je te helpen jouw project succesvol te maken.

Tags:
Webredactie

Het team van de Van Holland Group helpt ondernemers, die hun producten of diensten willen verkopen in de Verenigde Staten. Met onze kantoren in Baarn NL, Miami & Cape Coral Florida en Houston Texas in Amerika plus een HUB netwerk in alle 50 staten zijn wij de No1 USA Specialist. - Onderzoek - Exportadvies - Inc Registreren - Begeleiding - We helpen je van A tot Z. Van de eerste marktverkenning, partner-search, company formation tot het opzetten van een complete sales- & marketing organisatie.

Aankomende evenementen

EMPOWERING INTERNATIONAL ENTREPRENEURS

Disclaimer: We geven geen juridisch advies en dit is ook geen juridisch document. Raadpleeg een advocaat om meer te weten te komen over de specifieke wettelijke vereisten per staat en land.

Scroll to top